Dualboot med Ubuntu - Perfekt äktenskap mellan Windows och Linux

Ett dualboot-system, där du installerar Ubuntu bredvid ditt Windows-system, är en bit kaka. Ubuntu antar dock att du vill placera Linux-distributionen på samma disk som Windows. Vad händer om du har två enheter i din dator? Då måste du veta vad du gör.

01 Startsekvens i BIOS

Först bestämmer vi rätt startordning för dina enheter i BIOS. Först den optiska enheten eller USB-minnet som du installerar Ubuntu från, sedan hårddisken som du vill installera Ubuntu på och tredje hårddisken som innehåller Windows. Detta säkerställer att inte bara installationen startar smidigt utan också att du kommer att se Ubuntu-startmenyn efter installationen med valet mellan Ubuntu och Windows. Om du använder ett USB-minne, sätt in det i datorn först innan du justerar startordningen i BIOS.

02 Starta Ubuntu

Vi behöver ett medium (inspelningsbar CD eller USB-minne) som innehåller Ubuntu-installationsfiler. Du kan skapa en CD genom att ladda ner och bränna ISO-filen från www.ubuntu.com. Så här skapar du ett startbart USB-minne. Starta nu från det nyskapade mediet. Du får skrivbordet från Ubuntu. Välj holländska som språk till vänster . Klicka sedan på Installera Ubuntu . Längst ner kan du se hur långt du är i installationen vid prickarna. Om du inte är säker på om Ubuntu är något för dig, klicka på Testa Ubuntu .

03 Förberedelse

I nästa steg kontrollerar installationsprogrammet om din dator uppfyller ett antal grundläggande krav för att slutföra installationen: du behöver tillräckligt med ledigt diskutrymme, din dator måste vara ansluten till en strömförsörjning (annars får du en ofullständig installation om ditt bärbara dators batteri tar slut) och du måste vara ansluten till internet. Kontrollera båda nedladdningsuppdateringarna under installationen när du installerar dessa tredjepartsprogram . Det sista krysset låter dig spela MP3-filer och Flash-videor direkt efter installationen. Klicka sedan på Fortsätt .

C:, D:, E:, Z:

I Windows kallas partitionerna på dina hårddiskar och andra lagringsmedier C:, D:, E: och så vidare till Z:. Enhetsbokstäverna A: och B: har historiskt reserverats för diskettenheter och används därför inte längre. Partitionen till Windows-systemet du kör kallas alltid C:. D: och E: tilldelas ofta till alla DVD- eller CD-DROM-enheter, men de behöver inte. Nätverksenheter har ofta enhetsbokstäver i slutet av alfabetet.

sda1, sdb5, mmcblk0p1, sr0

I Linux får inte partitioner på varandra följande bokstäver utan mer komplexa namn. Moderna enheter, inklusive SATA-enheter, SSD och USB-minnen, heter sda, sdb, sdc och så vidare. Ett SD-kort som du sätter i en kortläsare får ett namn som mmcblk0. För en partition lägger du till ett nummer till disken, till exempel sda1, och för SD-kort finns det en annan p, till exempel mmcblk0p1. En optisk enhet får ett annat namn, till exempel sr0.

04 Installationstyp

Nästa skärm är lite vilseledande. Ubuntu märker att Windows finns på en av dina hårddiskar och föreslår att du installerar Ubuntu bredvid den. Om du väljer det standardalternativet hamnar dock Ubuntu på samma enhet som Windows. Nästa alternativ är att ersätta Windows med Ubuntu, men det vill vi inte heller. Båda alternativen förutsätter att du bara har en hårddisk i din dator. Så välj något annat här och klicka på Fortsätt . Detta ger dig fullständig frihet över de skivor och partitioner du vill använda för Ubuntu.