20 användbara verktyg för ditt nätverk

Så länge allt fungerar optimalt är ett (trådlöst) nätverk absolut användbart. Ibland dyker oväntat upp: förbindelsen vacklar, du har glömt lösenordet, nätverkstrafiken verkar vara misstänkt upptagen eller du har svårt att hantera alla nätverksenheter. Vi täcker 20 användbara verktyg för ditt nätverk! De senaste fem fokuserar på den mer avancerade användaren eller en mer komplex miljö.

1 Nätverksupptäckt

När din trådlösa anslutning börjar bli grinig kan det vara så att en granne använder en överlappande kanal. NetSpot listar alla trådlösa nätverk i området i realtid. Verktyget listar alla viktiga data för de upptäckta nätverken: (b) ssid, signalstyrka, WiFi-spektrumet (2,4 eller 5 GHz), nätverksläget (802.11x), säkerheten (öppen, wpa2 personlig, etc.), kanalbredd och kanal. Baserat på det senare kan du överväga att ställa in en annan kanal via din trådlösa router själv. Den betalda versionen av NetSpot erbjuder också en platsundersökningsmodul.

2 Värmekarta

Om du installerar en ny trådlös router eller lägger till en extra åtkomstpunkt är en "platsundersökning" användbar, till exempel med Ekahau Heatmapper. Du installerar verktyget på din bärbara dator och helst importerar du också en planlösning för ditt hem. Sedan går du runt med den här enheten och anger ofta var du är. Programmet registrerar SSID vid varje punkt, liksom signalstyrkan. Resultatet är en 'värmekarta' som indikerar signalstyrkan i alla rum. Baserat på detta bestämmer du den optimala positionen för din router och eventuella åtkomstpunkter.

3 Kanalval

Om du arbetar inom 2,4 GHz-spektrumet och miljön verkar vara trångt med alla typer av trådlösa nätverk är det ofta svårt att hitta den mest lämpliga kanalen för ditt eget nätverk. WIFI Channel Picker är ett verktyg som specifikt syftar till att indikera den ideala kanalen. Verktyget tar inte bara hänsyn till överlappande kanaler utan också den inbyggda mekanismen (csma / ca) som trådlösa routrar eller åtkomstpunkter försöker bearbeta olika signaler över en delad kanal. Efter att ha tryckt på en knapp får du inblick i det motiverade beslutet i programmet.

4 Upptäckt

Du har skyddat ditt trådlösa nätverk ordentligt med hjälp av wpa2-kryptering, men du misstänker fortfarande att en obehörig enhet ibland kommer att ansluta till ditt nätverk. Då är det vettigt att använda ett verktyg som Softperfect WiFi Guard. Du har skannat ditt nätverk och anger vilka enheter som är tillförlitliga. Sedan ställer du in frekvensen med vilken verktyget ska utföra nya genomsökningar. Om den upptäcker nya enheter kan du avge ett larm, få ett program att köra eller få ett e-postmeddelande med information om de nyupptäckta enheterna. Du behöver en licens för att upptäcka mer än fem enheter (19 €).

5 Övervakning

Med GlassWire kan du också övervaka ditt (trådlösa) nätverk och informeras när en enhet lämnar eller ansluter till ditt nätverk. Men GlassWire erbjuder många andra alternativ. Du kan ha olika delar av ditt nätverk övervakade, till exempel när din dator överskrider en viss bandbredd av en viss typ inom en viss period. Eller så kan du läsa hur mycket inkommande och utgående trafik som har passerat dina nätverkskort. GlassWire tillhandahåller också ett slags grafikskal runt Windows-brandväggen, så att du kan blockera ett visst program med ett musklick.

6 Historia

Om du vill veta vilka trådlösa nätverk din dator nyligen har anslutit till är det bärbara programmet WifiHistory View tillräckligt. Så snart du startar det här programmet ser du följande information: tidpunkten för händelsen (anslutning eller frånkoppling), namnet på den (trådlösa) nätverksadaptern, (b) ssid, wifi-specifikation (802.11x), autentiseringstyp (som wpa2- personlig), etc. Det är också möjligt att hämta dessa data från en extern dator.

7 Glömt lösenord

Det kan hända vem som helst: du vill ansluta en enhet till ditt trådlösa nätverk, men du har glömt lösenordet. Nu kan du ta reda på det via din routers webbgränssnitt, men det är lika enkelt med den bärbara WirelessKeyView, som kan köras på en Windows-dator som tidigare har registrerats i det nätverket. Verktyget tar senap från WLAN AutoConfig-tjänsten i Windows. Tänk på att ditt antivirusverktyg kan ljuda så fort du kör det här verktyget.

8 Snabb återhämtning

Du har förmodligen upplevt det tidigare: din dator vägrar att skapa en (trådlös) anslutning medan du inte har gjort några medvetna ändringar. Istället för att räkna ut alla möjliga orsaker själv, ta tag i NetAdapter Repair All-in One (körs som administratör). Med en knapptryckning kan den återställa ett antal Windows-inställningar (winsock, proxy, brandvägg) och med lite tur som löser problemet. Men det finns många andra avancerade alternativ som kan styras med lite mer än att trycka på en knapp, som att slå på (trådlösa) nätverkskort, aktivera dhcp eller ändra dns-servrar.

9 Överföringshastighet

Om ditt trådlösa nätverk plötsligt presterar mindre är det inte en dålig idé att förvandla dessa dataöverföringar till hårda siffror. Detta är möjligt med NetStress, som fungerar enligt server-klientprincipen. Det betyder att du måste installera programmet på de två datorerna mellan vilka du vill mäta (trådlös) anslutning. Så snart du har angett IP-adressen till klientenheten på serversidan kan du utföra testet: NetStress skickar sedan datapaket från servern till klienten (via ipv4). Du kan ställa in paketstorleken och antalet paket per sekund, för både tcp och udp.

10 Nätverksinställningar

När du ständigt flyttar din bärbara dator från en miljö till en annan är det ganska irriterande om du måste ändra ett antal inställningar varje gång för att få din enhet till rätt nätverk, för att ställa in den till rätt skrivare etc. Tack vare NetSetMan kan du alla dessa alternativ fixas en gång i en eller flera nätverksprofiler, såsom IP-adress, nätmask, gateway, stmp och dns-server, wifi-inställningar, dator- och arbetsgruppsnamn etc. Med ett tryck på en knapp aktiverar du motsvarande nätverksprofil, varefter NetSetMan gör alla nödvändiga ändringar åt dig.

11 Trådlös hotspot

Du har en bärbar dator med trådbunden internetanslutning men ser inte en hotspot för din mobila enhet? Då kan du snabbt lösa det med ett verktyg som Virtual Router. Starta verktyget, ange en lämplig ssid och skapa ett lösenord. Välj nätverksadaptern du vill dela; kanske är det din trådbundna LAN-anslutning, men det kan också vara en trådlös adapter eller mobilanslutning. Tryck bara på en knapp så är din trådlösa hotspot redo att användas.

12 QR-kod

Du har säkrat ditt trådlösa nätverk med ett wpa2-lösenord. Förnuftigt, men irriterande om du också vill ge dina gäster tillgång. Om ett gästnätverk inte är ett alternativ på din router kan du nöja dig med en qr-kod som innehåller SSID och motsvarande lösenord. Detta är möjligt med onlinegeneratorn från Zxing, där du först väljer Wifi-nätverk i rullgardinsmenyn . Du kan sedan skriva ut koden, varefter dina besökare skannar den med sin qr-app. De kommer sedan omedelbart få tillgång till ditt nätverk utan att se lösenordet.

13 Nätverksverktyg

Ett hemnätverk är användbart så länge ingenting går fel. Om det händer är det trevligt att ha några nätverksverktyg till hands för att övervaka och testa ditt (trådlösa) nätverk. Essential NetTools är just en sådan svit. Varje verktyg är direkt tillgängligt via en knapp. Här hittar du obligatoriska klassiker som TraceRoute , Ping , NetStat och Portscan , men det finns många fler, till exempel HostAlive (som regelbundet kontrollerar om en enhet eller tjänst fortfarande är tillgänglig), NSLookup för att utföra dns-frågor och WiFiMan , som visar de trådlösa adaptrarna och tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

14 Nätverkskontroll

Du behöver en dator för Essential NetTools. Så är inte fallet med mobilappen Fing (lämplig för Android). Med den här appen skannar du (men endast via ipv4) det nätverk som din smartphone ingår i. Detekterade nätverksenheter visas tydligt, inklusive värdnamn, IP-adress, MAC-adress och tillverkare. Du behöver bara trycka på en sådan enhet för att få fram ytterligare funktioner som wake-on-lan, ping och traceroute. Med Fing kan du också skanna enheterna efter tillgängliga nätverkstjänster som fpt, ​​http, telnet, netbios etc. Mycket praktiskt för en snabb, mobil nätverksanalys. Ett mer eller mindre motsvarande verktyg - även tillgängligt för iOS - är He.net-appen.

15 Mobil övervakning

Det finns också övervakningsverktyg för mobila enheter. En av de bättre är PingTools Network Utilities, tillgänglig för Android. Det här verktyget är packat med användbara funktioner, inklusive ( Geo ) Ping , Traceroute , UPnP-skanner , Wi-Fi-skanner , DNS-sökning och Wake on Lan , men alternativet Monitor låter dig också få ett systemmeddelande om vissa enheter misslyckas kan nås. iOS-användare kan använda den gratis Joe's Network Diagnostics & Scanner Utility-appen för detta.

16 Allround-svit

Du kan säkert kalla Spiceworks för en komplett nätverkssvit. Programmet kan inte bara göra en detaljerad inventering av din nätverksutrustning utan kan också övervaka den. Det finns till och med en riktig helpdesk-modul, liksom ett mdm-verktyg (hantering av mobila enheter). Spiceworks kan manövreras från en integrerad webbserver, men den fungerar utan agent: du behöver inte installera en klientmodul på dina nätverksenheter. Spiceworks avslöjar aktiva tjänster, installerad programvara, snabbkorrigeringar och till och med status för skrivartoner. Det finns också omfattande rapporter och du får till och med ett meddelande om till exempel en disk är full eller ett antiviruspaket är föråldrat.

17 Sniffer & analysator

Wireshark bör naturligtvis inte saknas i listan över utmärkta gratis nätverksverktyg. Detta verktyg kan beskrivas som en nätverkssniffer med protokollanalysator och du förstår omedelbart att detta verktyg huvudsakligen riktar sig till den avancerade användaren. Trots namnet kan programmet också hantera trådlösa nätverk - för optimal användning behöver du också AirPcap. I grund och botten kan du fånga all trafik från din nätverksadapter och sedan analysera den av Wireshark, uppdelad enligt nätverksprotokoll. Det krävs dock mycket nätverkskunskap för att tolka dessa data korrekt.

18 Genomströmningshastighet

Vi har pratat om NetStress tidigare, men även om detta verktyg är begränsat till Windows-enheter kan den bärbara iPerf installeras på nästan alla möjliga plattformar: Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, etc. Programmet stöder både ipv4 och ipv6 och kan hantera protokollen tcp, sctp och udp. Dessutom finns alla typer av parametrar tillgängliga så att du kan finjustera saker när det gäller timing, buffertar och protokoll. Iperf fungerar enligt klientservermodellen och kan styras från kommandoraden. Här kan du välja flera parametrar.

19 Proxyserver

Om du vill ta reda på vilken data din mobilwebbläsare skickar kan du använda en proxyserver som Burp. Du installerar den på en bärbar dator som är ansluten till samma trådlösa nätverk som din mobila enhet. Vi har inte utrymme för att förklara den exakta proceduren här, men det betyder att du via de avancerade nätverksinställningarna på din mobila enhet anger att den ska använda din Burp-maskin som proxy. Så fort du börjar surfa på din mobila enhet visas all information på fliken HTTP-historik i Burp, varefter analysen kan börja. Burp fungerar också för trådbundna anslutningar.

20 Dataavlyssning

Om du vill mer än bara logga webbtrafik från din mobila enhet eller om du hittar en proxyserver som Burp lite besvärlig, erbjuder Android-appen Packet Capture en enklare lösning. Det använder smart Android-VPN-funktionen, genom vilken all trafik dirigeras. Det är till och med möjligt att fånga https-trafik, förutsatt att du väljer Install-certifikat efter installationen . Du kommer då att se all data, inklusive tid, destinationsadress och protokoll. Klicka på ett datapaket för ännu mer detaljer.