Ändra e-postadress utan att e-post saknas

Att ändra din e-postadress kan vara besvärligt. Din gamla e-postadress är antagligen registrerad som inloggningsadress på många webbplatser. Dessutom är du antagligen också listad under denna e-postadress i deras adressbok med många människor. Hur kan du ändra din e-postadress utan att e-postmeddelanden saknas?

Steg 1 - Behåll åtkomst

Precis som med en verklig adressändring, se till att du fortfarande har tillgång till din gamla adress. Under övergångsperioden vill du naturligtvis kunna logga in på din gamla e-postadress då och då så att du kan vara säker på att du inte saknar någonting.

Steg 2 - Låt alla veta

Meddela din adressbok om din ändring via din nya e-postadress. OBS! Om du skickar e-posten till alla personer i din adressbok samtidigt, glöm inte att lägga det i rutan BCC. På det sättet vet alla om din nya e-postadress, utan att kränka integriteten för alla du känner.

Steg 3 - Automatisk vidarebefordran och autosvar

Från din gamla e-postadress ställer du in att e-postmeddelanden du får där vidarebefordras automatiskt till din nya e-postadress. Dessutom lönar det sig att ställa in ett autosvar från din gamla e-postadress där du anger att din e-postadress har ändrats. Det säger sig självt att du också anger vid vilken e-postadress du kan nås.

Steg 4 - Ändra din e-postadress på webbplatser

Oavsett om du är registrerad på ett nyhetsbrev, en e-postlista eller använder din e-postadress för att logga in på webbplatser, se till att du rapporterar ändringen till din e-postadress i alla dessa frågor. Gör en lista för dig själv så att du inte glömmer någonting. Du kan göra listan så fullständig som möjligt genom att leta efter alla företag / webbplatser / bloggar etc. i din brevlåda som skickar e-postmeddelanden. Tänk också på viktiga myndigheter som din bank eller kommun.

Steg 5 - Slutliga tips

Om du har slutfört alla dessa steg kan du välja att behålla din gamla e-postadress och använda den för skräppost. Glöm inte att ändra din e-postadress på ditt visitkort om din gamla e-postadress fortfarande finns där.