Hitta, installera och uppdatera rätt drivrutiner

Ger din dator fel när du ansluter en enhet? Eller fungerar inte hårdvara optimalt? Utan rätt drivrutiner eller drivrutiner kan dina applikationer inte komma åt den anslutna maskinvaran korrekt. Vi visar hur du hittar rätt drivrutiner, installerar dem och håller dem uppdaterade.

För år sedan, på DOS dagar, existerade knappast förare. Vid den tiden var programvaruutvecklare tvungna att se till att deras program kunde styra nödvändig hårdvara. Lyckligtvis är den tiden bakom oss. Drivrutiner, även kallade drivrutiner, ger som ett extra lager mellan hårdvaran och programvaran. Programmen behöver inte längre ta hand om själva kontrollen av hårdvaran.

När du väl har installerat en bra drivrutin för en hårdvarukomponent kan i princip alla program hantera den hårdvaran. Detta betyder dock också att en felaktig eller ofullständig drivrutin kan orsaka allvarliga problem för dig (systemet). Det är därför mycket viktigt att utrusta ditt system med optimala drivrutiner och att regelbundet söka efter uppdateringar.

01 Automatisk installation

När du installerar Windows installeras drivrutinerna för de flesta hårdvarukomponenter automatiskt. Under installationsprocessen upptäcker Windows den anslutna maskinvaran och försöker omedelbart förse den med nödvändiga drivrutiner. Windows har många tusen drivrutiner ombord. Det kan dock hända att inte alla (eller inte de senaste eller optimala) drivrutinerna är installerade. Detta är särskilt fallet med något äldre versioner av Windows. Vid problem, kontrollera först om inställningarna för Windows Update är optimala. Öppna kontrollpanelen (i Windows 8 kan du hitta det här alternativet via Windows-tangenten + X), välj Visa efter för stora ikoner och välj Windows Update. Klicka nu först på Ändra inställningar och se om det finns en bock bredvid Rekommenderade uppdateringar får samma sätt som du får viktiga uppdateringar . Om inte, sätt kryssmarkeringen. Bekräfta med OK och välj Sök efter uppdateringar .

Om länken visas efteråt finns x tillgängliga uppdateringar , klicka på den och placera en bock bredvid (drivrutins) uppdateringarna du vill installera. Bekräfta med OK och tryck på knappen Installera uppdateringar . Uppdateringarna laddas ner och installeras sedan. Lyckligtvis är Windows klokt att först skapa en systemåterställningspunkt så att du alltid kan återgå till det tidigare tillståndet vid problem.

Drivrutiner kan också installeras via (valfria) Windows-uppdateringar.

02 Tweaking Windows-uppdatering

Om du är ovillig att ringa Windows Update regelbundet och (efter val) klickar du på Installera uppdateringar kan du också ställa in Windows så att det automatiskt söker efter uppdateringar vid inställda tider. Detta kan också ställas in via Ändra inställningar . I rullgardinsmenyn väljer du Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas) , varefter du ställer in en lämplig tid (standard är varje dag klockan 03:00).

Det är också möjligt att Windows automatiskt söker efter drivrutiner så snart du ansluter en ny enhet till ditt system. Du aktiverar det här alternativet från Kontrollpanelen där du väljer (i ikonvyn) Enheter och skrivare . Därefter högerklicka på datornamnet och välj Enhetsinstallationsinställningar . Markera alternativet Ja, ladda ner drivrutiner och ikoner automatiskt (rekommenderas) om du verkligen föredrar en sådan automatisk installation. Alternativet är Nej, jag bestämmer vad som behöver göras , varefter du till exempelInstallera drivrutiner via Windows Update om de inte finns på datorn . Bekräfta ditt val med Spara ändringar .

Windows kan också automatiskt söka efter drivrutiner när du ansluter en enhet till din dator.

03 Enhetshantering

Under alla omständigheter bör du kontrollera efter installation av Windows och varje gång efter installation av en enhet om den nödvändiga drivrutinen är korrekt installerad. Detta kan göras via Enhetshanteraren , som du också hittar i Kontrollpanelen. Kommer du ofta över Enhetshanteraren nu? Då kan du åberopa det ännu snabbare via Windows-tangenten + R / typ devmgmt.msc och tryck Enter.

Om alla drivrutiner är korrekt installerade och därmed dina enheter ska fungera korrekt får du en lista över de olika enhetstyperna som listas. Klicka på en vit triangel bredvid en sådan enhetstyp för att se de enskilda enheterna. Om du ser ett rött kors (Windows XP) eller en liten svart pil i enhetsikonen betyder det att den här enheten har inaktiverats av någon anledning. Om du behöver enheten högerklickar du på den och väljer Aktivera . Det kan vara så enkelt.

Allt är bra i Enhetshanteraren, förutom att den här enheten fortfarande är avstängd.

Rulla tillbaka

Det kan alltid hända att en drivrutinsuppdatering inte ger önskat resultat. Det är därför det är viktigt att du alltid skapar en systemåterställningspunkt innan du installerar så att du kan återgå till den punkten. Ett alternativ (åtminstone till och med Windows 7) är att du håller ned F8-tangenten när du startar systemet och väljer alternativet Last Known Good Configuration i Windows avancerade startmeny . En annan sak att försöka är att starta Windows i felsäkert läge, öppna Enhetshanteraren , högerklicka på den defekta enheten och välj Egenskaper . Du kan hitta alternativet Återställ tidigare drivrutin under Driver tabtillbaka. Detta säkerställer att Windows återgår till den tidigare drivrutinen.

En misslyckad uppdatering kan normalt fortfarande ”rullas tillbaka”.

04 Problem Enhetshanteraren

Problemet med en avstängd enhet är lätt att lösa. Några andra problem kan dock uppstå som ofta är mindre snabba eller mindre lätta att lösa.

Vi diskuterar kort de olika indikationerna i Enhetshanteraren. När du ser ett utropstecken på en gul bakgrund betyder det vanligtvis att Windows kände igen enheten, men kunde inte hitta eller installera rätt drivrutin. Om du ser 'enhetstyp' Okänd enhet i listan, med artikeln Okänd enhet i den en eller flera gånger, har Windows inte kunnat känna igen enheten. Då kan det också vara så att Windows har en generisk (och därför inte produktspecifik) drivrutin installerad för en viss enhet. Detta fungerar vanligtvis, men ofta inte optimalt (på grund av färre funktioner eller mindre prestanda).

Problem ... en okänd enhet och oregelbundna drivrutiner!

05 Quirky driver

Antag att en enhet inte fungerar (eller inte fungerar ordentligt) och att ett utropstecken i Enhetshanteraren är en stark indikation på att drivrutinen har fel. Först kan du försöka enligt följande, men chansen är relativt liten att det ger något. Högerklicka på den berörda enheten och välj Uppdatera drivrutiner / Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner . Om Windows fortfarande hittar en lämplig drivrutin måste du installera den. Om inte, har du fortfarande några alternativ: antingen hitta rätt drivrutin själv eller ring till ett mer specialiserat verktyg. I steg 9 i den här artikeln berättar vi mer om det här sista alternativet. Vi fokuserar först på den "manuella" metoden.

Windows kan också själv söka efter drivrutiner och uppdateringar av drivrutiner.