Så här skapar du ett dualboot-system

Om du vill arbeta med ett extra operativsystem eller med en extra installation av ditt nuvarande operativsystem kanske du tänker på en dualboot-konfiguration. Även om en sådan konstruktion också diskuteras här är andra scenarier möjliga, såsom virtualisering eller en bärbar version på ett USB-medium.

I den här artikeln antar vi att Windows 10 är installerat på din dator och att detta operativsystem är det operativsystem som du känner mest till. Men du kanske vill experimentera med ett annat operativsystem då och då eller kunna arbeta med en annan version eller Windows-version, till exempel för att ett av dina program inte fungerar korrekt under Windows 10. Eller kanske är du så hängiven till Windows 10 att du vill ha den på språng. Och vi menar bokstavligen i bärbar form på ett USB-minne. I den här artikeln tittar vi på olika scenarier för att komma igång med ett sådant ytterligare operativsystem.

01 Diskbildsfil

I vårt första scenario kommer vi att virtualisera vårt operativsystem. Operativsystemet kommer då att förbli snyggt inom den virtualiserade miljön och kommer i princip inte in i vattnet i ditt vanliga, fysiskt installerade operativsystem. I textrutan 'Virtualbox' kan du läsa hur du virtualiserar ett operativsystem med gratis VirtualBox. Här fokuserar vi dock på en mindre känd lösning: ett dubbelt startsystem med en Windows-installation på en virtuell hårddisk utan extern virtualiseringsprogramvara.

För detta behöver vi ett installationsmedium av Windows. Om du inte har en installations-DVD eller ett startbart USB-minne måste du först skapa ett sådant medium själv. Först och främst får du en iso-skivavbildningsfil med önskad Windows-version. För den aktuella versionen av Windows 10 hänvisar vi till nästa steg (se '02 Installation stick '); för äldre Windows-versioner kan du enkelt använda det kostnadsfria Microsoft Windows- och Office ISO-verktyget. Öppna Windows- fliken här och välj önskad version (7, 8.1 eller 10), systemtyp (32 eller 64 bitar) och språk. Bekräfta dina val och ladda ner motsvarande iso-fil.

02 Installationspinne

Du ska nu få Windows på ett startbart USB-minne. Om det gäller den nuvarande versionen av Windows 10 är det bäst att komma igång med Media Creation Tool: det hämtar Windows på en gång och lägger det snyggt på ett USB-minne. Om du redan har laddat ner en Windows-isofil (se '01 Diskbildfil ') kan du ladda ner den gratis Rufus. Sätt i ett USB-minne i din dator, starta Rufus och hänvisa till minnet. Vid startval väljer du Disk eller ISO-bild (välj) och använder SELECT- knappen för att hänvisa till din iso-bildfil. Beroende på vilken enhet du vill starta via den här pinnen väljer du i partitionsformat och målsystem eller GPToch UEFI (ingen CSM) , eller MBR och BIOS (eller UEFI-CSM) (se även '08 Bios eller uefi '). Det andra alternativet lämnas bäst oförändrat. Bekräfta med START och med OK (två gånger). Så snart meddelandet 'Klar' visas kan du klicka på STÄNG .

VirtualBox

Ladda ner VirtualBox på www.virtualbox.org och installera verktyget. När du sedan startar programmet hamnar du i en tom hanteringsmodul. Så tryck på knappen Ny och ange ett namn på din virtuella maskin (vm). Välj rätt OS-typ (till exempel Microsoft Windows eller Linux ) samt rätt version. På Machine Folder anger du var din virtuella dator kan hamna. Sedan anger du önskad mängd RAM. Slutligen, se till att Skapa ny virtuell hårddisk nu är vald och bekräfta med Skapa . Lämna typen inställd på VDI, tryck på Nästa och välj helstDynamiskt fördelat . Definiera (maximal) storlek på din virtuella disk - till exempel 15 GB för Linux och 30 GB för Windows - och avsluta med Create . I hanteringsmodulen väljer du den virtuella datorn och trycker på Start . Klicka på ikonen Välj en virtuell optisk diskfil och peka på din nedladdade ISO-fil. Tryck på Start för virtuell installation av operativsystemet och följ instruktionerna. Därefter kan det virtuella operativsystemet startas från hanteringsmodulen VirtualBox. Via inställningsknappen kan du justera alla typer av egenskaper för din virtuella dator om så önskas.

03 Skapa VHD

Beväpnad med denna Windows-installationspinne kan vi komma igång. Starta målenheten med denna pinne - beroende på system måste du ringa upp en speciell startmeny (via någon funktionsknapp) eller så kan du behöva justera startordningen i systembios. Om det behövs, se manualen för din dator. Lite senare bör ett fönster dyka upp och ber dig ställa in språk och tangentbordslayout. Efter din bekräftelse med Nästadå kommer 'Install now' att visas. Här trycker du på Skift + F10. Nu kommer du till kommandotolken. Här kör du kommandodiskparten följt av listvolym för att få en översikt över partitionerna. Därefter skapar du en lämplig vhd-volym (virtuell hårddisk), till exempel cirka 30 GB: skapar vdisk-fil = x: \ virtuelewindows.vhd maximum = 30000 typ = fast (ersätt x: med önskad enhetsbokstav). Istället för fast kan du också ange utbyggbar: din virtuella disk växer sedan efter behov upp till det angivna maximumet (i vårt exempel: 30000 MB).

04 Installera virtuellt

När processen är klar monterar du den skapade vhd-filen på systemet med följande två kommandon:

välj vdisk-fil = x: \ virtuelewindows.vhd

bifoga vdisk

(ta bort vdisk låter dig avmontera disken om du vill).

Stäng kommandotolken och fortsätt installationen av Windows med Installera nu . Se till att välja det odelade utrymmet på din virtuella hårddisk som målplats! Ignorera meddelandet "Windows kan inte installeras på den här enheten" och tryck på Nästa och installationen startar faktiskt.

När du startar om din dator bör du se en startmeny med den virtuella på din VHD-enhet förutom din fysiska Windows-installation. Med EasyBCD kan du enkelt tippa med den här startmenyn och till exempel justera standardstartordning eller timeout; detta kan göras via knappen Redigera startmeny .

05 Windows To Go

Med viss ansträngning är det också möjligt att skapa en bärbar version av Windows. En sådan möjlighet är inbyggd i Windows 10 Enterprise och Education. Öppna Windows kontrollpanel , starta Windows To Go och följ instruktionerna. Se till att du har anslutit ett lämpligt USB-medium. En extern USB-enhet fungerar normalt, men antalet USB-minnen som är certifierade för Windows To Go är begränsat.

Låt oss dock anta att du har Windows Home eller Professional. I det här fallet kan du använda ett externt verktyg.

Vi har redan nämnt exakt ett sådant verktyg under '02 Installation Stick ', nämligen Rufus. Du fortsätter på samma sätt som vi beskrev där, förutom att du väljer Windows To Go i rullgardinsmenyn vid alternativet Image (istället för Windows-installation); det här alternativet bör vara tillgängligt i Windows 8, 8.1 och 10. Helst använder du en Windows To Go-certifierad stick, men på något sätt bör den vara minst 16 GB. Om du vill kunna starta från pinnen på ett system med en klassisk bios, välj MBR som partitionsformat ; annars kan du välja GPT. Ställ in filsystemetNTFS med en standardklusterstorlek. Se din Windows 10 ISO-fil och bekräfta med Start och OK (två gånger). Denna process kan ta mycket lång tid, men du borde ha Windows på en pinne efteråt.

Ännu mer "att gå" ...

Om du av någon anledning inte kan skapa ett Windows To Go-medium med Rufus kan du fortfarande prova det med WinToUSB. Du kan också sätta Windows på en flyttbar USB-enhet med det här verktyget. Med knappen Physics to USB (faktiskt inte korrekt engelska) är det också möjligt att göra din redan installerade Windows-version bärbar. Men med den fria utgåvan visar det sig att det inte är möjligt att göra Windows 10 1809 eller högre "bärbart" och att välja ett MBR-format som ska fungera på både bios och uefi ingår tydligen inte i denna utgåva.

Liknande alternativ finns i AOMEI Partition Assistant, via menyn All Tools / Windows (7/8/10) toGo Maker . Tyvärr verkar den här funktionen vara reserverad för den kommersiella Professional-utgåvan (cirka $ 50).

06 Snabb start via dualboot (fysisk)

Vårt tredje scenario är kanske det mest klassiska sättet att starta från ett andra operativsystem, men det är också det mest komplexa och känsliga. När allt kommer omkring kommer vi att installera det extra operativsystemet på en separat, fysisk partition på vanligt sätt. Som ett exempel tar vi här den populära Linux-distributionen Ubuntu.

Vi rekommenderar att du först gör en fullständig systembackup av din nuvarande installation: du vet aldrig om något går fel oväntat. Ett gratis och lättanvänt säkerhetskopieringsverktyg är EaseUS Todo Backup Free.

Innan du startar din dualboot-installation rekommenderar vi att du inaktiverar en funktion i Windows 10 som får OS att gå in i någon form av viloläge vid start. Denna funktion kan orsaka problem i ett dualboot-scenario. Tryck på Windows-tangenten, typ konfiguration, starta Kontrollpanelen och välj System och säkerhet / Ändra beteendet hos strömbrytarna enligt Energialternativ . Klicka på Ändra inställningar som för närvarande inte är tillgängliga och avmarkera Aktivera snabbstart . Bekräfta med Spara ändringar .

07 Partition

Du måste naturligtvis också se till att det finns tillräckligt med ledigt diskutrymme för den fysiska partitionen av det extra operativsystemet. Du kan snabbt kontrollera detta genom att trycka på Windows-tangenten + R och köra diskmgmt.msc . Om du inte har tillräckligt med odelat utrymme - du behöver ungefär 15 GB för Ubuntu - kan du kanske inte ha något annat val än att krympa en befintlig partition. Detta kan göras genom att högerklicka på partitionen i den grafiska vyn och välja Shrink volym . Ange hur många MB du vill minska, till exempel 15000 . Bekräfta med Minska .

Om det inte fungerar så kan du fortfarande prova en extern partitionshanterare som EaseUS Partition Master Free.

08 Bios eller uefi

Avsikten är därför att du installerar ett andra operativsystem på din dator. Problem kan dock uppstå när du installerar båda operativsystemen i olika 'startlägen': uefi kontra det klassiska (äldre) bios eller csm-läge (kompatibilitetsstödmodul). Det är sant att de flesta datorer de senaste åren är utrustade med UEFI, men även om du har en ny dator som inte nödvändigtvis betyder att Windows faktiskt startar i UEFI-läge.

Det är därför klokt att kontrollera startläget för din Windows-installation innan du sätter ett andra operativsystem på det. Starta i Windows, tryck på Windows + R och kör kommandot msinfo32 . I systemöversikten märker du BIOS-läget . Om UEFI listas här startar Windows faktiskt i uefi-startläge. Annars står det föråldrat eller arv .

Uefi är därför den moderna varianten och erbjuder vissa fördelar jämfört med klassiska bios. Systemet startar till exempel lite snabbare, du kan starta från skivor som är större än 2 TB och i princip krävs ingen starthanterare för en dubbel starthanterare (se även textrutan 'Boot selection'). Men vad händer om Windows verkar starta i klassiskt bios-läge på din dator? Då kan du faktiskt gå åt båda hållen: du installerar också det andra operativsystemet i det läget eller du installerar först om Windows helt i uefiläge. Uppenbarligen kommer det här sista alternativet att vara det mest mödosamma.

Val av båt

Om du installerar en Linux-distribution som Ubuntu i dualboot efter Windows 10, tar Boot Manager Grub över som standard och låter dig välja mellan båda operativsystemen. Om du har installerat båda operativsystemen i uefi-läge kan du också välja önskat operativsystem utanför Grub. Via en genväg - om det behövs, se din systemmanual - kan du sedan öppna en bios-bootselect-meny, där du sedan anger operativsystemet. Om du vill kan du också ge Windows-installationen en högre prioritet i startsekvensen i ditt system bios: detta visar sig ofta vara en lösning om installationen av större Windows-uppdateringar verkar orsaka problem efteråt.

09 Säker start

Även när Windows startar i uefi-läge är du inte helt säker än. Det alternativet Status säker boot visas också i samma System översiktpå. Detta objekt hänvisar till funktionen 'säker start'. Om det här alternativet inte är aktiverat på din dator måste du vara extra försiktig. När allt kommer omkring vågar vissa uefi-bios-versioner i det fallet att byta till ett äldre / csm-läge när du installerar ett ytterligare operativsystem. Nu kan du överväga att aktivera funktionen för säker start i uefi-bios snabbt, men då vill du inte längre starta redan installerade Windows. Om alternativet verkligen inte är aktiverat är det bäst att kontrollera i uefi-bios om du inte kan förhindra en sådan automatisk växling (till legacy / csm): om det behövs, se manualen för ditt system.

Hur som helst rekommenderas det att du kontrollerar startläget för ditt nya operativsystem omedelbart efter installationen för att se till att operativsystemet inte är installerat i ett annat startläge. I Linux (Ubuntu) kan detta göras enligt följande: klicka på Visa applikationer / Terminal på skrivbordet och kör kommandot efibootmgr, varefter du bekräftar med Enter-tangenten. Om kommandot inte känns igen kan du snabbt installera motsvarande paket med sudo apt install efibootmgr. Om det här kommandot returnerar startvariabler har operativsystemet startat i uefi-startläge. Annars visas ett felmeddelande ("stöds inte").

10 Installation

Du har nu slutfört alla förberedande steg och kontroller och du är redo att installera det andra operativsystemet. Då behöver du naturligtvis ett installationsmedium och för detta använder vi också den gratis Rufus. Vi har redan beskrivit metoden i '02 Installation Stick '. Se till att du ställer in rätt parametrar som motsvarar antingen användning i ett uefi-system eller ett äldre / csm-system. Efteråt är USB-minnet klart och du ansluter det till målsystemet.

Välj först önskat språk ( nederländska ) och klicka på Installera Ubuntu . Välj rätt tangentbordslayout och tryck på Nästa . Ange om du föredrar en normal installation (inklusive kontorssvit, spel och mediaspelare) eller en minimal installation . Bekräfta igen med Fortsätt . Normalt upptäcker Ubuntu att Windows 10 redan är installerat på din dator och alternativet Installera Ubuntu kommer bredvid Windows 10tillgängliga. Välj helst det här alternativet såvida du inte är väl insatt i typisk Linux-partitionering. I det senare fallet kan du klicka på Något annat och skapa nödvändiga partitioner själv, som root (/), swap och home. Bekräfta med Installera nu och med Fortsätt . Ställ in tidszonen, ange ett namn och lösenord och starta installationen. Nu en omstart ser du en Grub-startmeny visas som låter dig välja mellan Ubuntu och Windows 10.

Båtchef Grub

Som standard fortsätter Grub-startmenyn med Ubuntu efter 10 sekunder. Om du föredrar att Windows 10 startas om automatiskt eller om du föredrar en annan väntetid kan du ordna det från ett terminalfönster, men verktyget Grub Customizer fungerar mycket lättare. Du måste installera det här paketet först. Öppna ett terminalfönster och kör följande kommandon i följd:

sudo add-apt-repository ppa: danielrichter2007 / grub-customizer

sudo apt uppdatering

sudo apt installera grub-anpassare

Bekräfta med Y, varefter du hittar verktyget vid Visa applikationer på Ubuntu-skrivbordet. Starta programmet och gå till List Configuration fliken . Använd piltangenterna för att flytta objekt uppåt eller nedåt. På fliken Allmänna inställningar justerar du väntetiden och under Visningsinställningar kan du ändra typsnitt och färger, men också ladda upp din egen bild för att fungera som bakgrund för din Grub-startmeny.