Komma igång med Windows Powershell

Du kanske har hört talas om eller använt Windows PowerShell, men även om det inte ringer en klocka är det inte särskilt förvånande. Med Windows PowerShell kan du förenkla komplexa operationer på datorn med kommandon. Vad är det och hur kan du börja använda det?

Windows är ett grafiskt operativsystem där du startar och kontrollerar aktiviteter med musen. För att hålla gränssnittet fint och snyggt är endast ett begränsat antal funktioner direkt tillgängliga, för andra måste du dyka djupt in i systemet och ofta utföra många åtgärder. Samma resultat, men snabbare och lättare att uppnå via PowerShell. PowerShell är Windows kommandoradsgränssnitt där du skickar textkommandon till operativsystemet. Läs också: 80 tips för Windows 8.

Nu när ordet PowerShell nämns tror många att saker blir väldigt svåra mycket snabbt. Men det är inte nödvändigt alls. PowerShell har också mycket att erbjuda för daglig användning. Något som till exempel är mycket snabbare i PowerShell än i Windows från musen är att få systeminformation. En översikt över exempelvis nätverkskort, MAC-adresser och IP-konfiguration. I PowerShell är det ett kommando, i Windows öppnas och stängs många klick och fönster.

Dessutom kan du alltid filtrera utgången från PowerShell eller bearbeta den vidare i ett kommande kommando. En översikt över alla delade mappar, en översikt över de schemalagda uppgifterna, lägga till en uppgift, allt kan göras med ett kommando i PowerShell.

01 Starta konsolen

PowerShell börjar med att öppna konsolen där du kan ange kommandon som datorn körs så snart du trycker på Enter. Windows har två sådana konsoler, Command Prompt och PowerShell, den senare är den överlägset mest kraftfulla. För att starta PowerShell, klicka på Start / Alla program / Tillbehör / PowerShell / PowerShell . Om du inte använder Windows 7 men Windows 8 eller 8.1 trycker du på Windows-tangenten för att gå till Metro-gränssnittet och skriver sedan PowerShell . Klicka sedan på Windows PowerShell .

Windows har två kommandofönster. PowerShell är den mest kraftfulla av dessa.

Starta PowerShell via Metro-gränssnittet i Windows 8.

Det är fullt möjligt att byta helt till PowerShell. Du kan fortsätta använda de välbekanta DOS-kommandona.

02 Utfärdande och utförande av order

PowerShell-fönstret är helt tomt förutom den hungriga blinkande prompten. Denna tomhet kommer snabbt som skrämmande (även för att det inte finns någon som helst indikation på vad man ska göra). Men operationen är enkel. Vid prompten kan du skriva ett kommando som kommer att köras av datorn så snart du trycker på Enter.

För att se vilken version av Power du använder, skriv kommandot värd och tryck på Enter. Vid version ser du nu versionen av PowerShell, version 1 var Windows XP och Vista. Version 2 till och med finns i Windows 7, 8 respektive 8.1. För att stänga konsolen, använd kommandot Avsluta igen följt av att trycka på Enter. Använd piltangenterna upp och ned för att bläddra igenom tidigare använda kommandon.

Windows XP, Vista 7, 8 och 8.1 har olika versioner av PowerShell, även om de alla ser likadana ut.

03 Cmdlets

Ett kommando som PowerShell kan köra kallas en cmdlet (command-let). Det finns tusentals varianter, men antalet som faktiskt finns på en dator beror helt på Windows-versionen och eventuell ytterligare programvara installerad. Till exempel har PowerShell i Windows 8 drygt 400 cmdlets som standard. För att se dem alla kan du använda kommandot Get-Command . Efter Enter den långa listan flyger över skärmen.

Bläddra igenom det så ser du att namnet på en cmdlet också omedelbart beskriver vad kommandot gör. Namnet börjar alltid med en operation, sedan ett streck och sedan den del som kommandot ska köras på, till exempel Get-Printjob eller Set-Date .

PowerShell i Windows 8 har som standard drygt 400 cmdlets.

Starta PowerShell med fler behörigheter

När du startar PowerShell får programmet samma behörigheter som du. Och om du vanligtvis var administratör av datorn under Windows XP och Vista, under Windows 7 och 8 (.1) är du inte längre det. Du är bara en vanlig användare och PowerShell också. Men för många uppgifter behöver PowerShell fler behörigheter. Starta PowerShell med ytterligare administratörsrättigheter kan göras genom att högerklicka på PowerShell-länken och välja Kör som administratör .

Om PowerShell har startats med extra rättigheter kan du se detta i namnlisten, det står Administrator: Windows PowerShell istället för Windows PowerShell. Du kan också aktivera detta som standard genom att högerklicka på genvägen och sedan klicka på Egenskaper / Genväg / Avancerat / Kör som administratör .

Ett felmeddelande i PowerShell är ofta resultatet av för få behörigheter. Att starta PowerShell med administratörsrättigheter är ofta lösningen.

04 Parametrar

Förutom som ett separat kommando kan cmdlets också kompletteras med extra parametrar. De ytterligare parametrarna ger möjlighet att styra körningen av cmdlet. En parameter börjar alltid med ett mellanslag och ett streck med namnet på parametern som är kopplad till det, sedan ett mellanslag och sedan specifikationen för parametern.

Till exempel listar Get-Process alla pågående processer med deras minne och processoranvändning, men Get-Process -ProcessName explorer returnerar det specifika till processen som bara heter explorer.

Skillnad mellan Get-Process-cmdlet och Get-Process-cmdlet med ytterligare parametrar.